Důkaz podvodu: Pavel Tůma a Easy Cash System

V návaznosti na již dříve recenzovaný podvod jménem Milan Thomas se objevila celá řada dalších investičních podvodů.