Technická analýza v praxi

Jak budovat obchodní strategii (3) – technická analýza

V seriálu o budování strategií pro binární opce a Forex budeme pokračovat vysvětlením technické analýzy.

Na rozdíl od fundamentální analýzy se ta technická vůbec nezajímá o zprávy a vychází jen z cenových pohybů. Analyzují se jen cenové grafy a pomocí různých nástrojů hledáme situace, které můžeme obchodovat s potřebnou mírou úspěšnosti. Základní nástroje technické analýzy můžeme rozdělit do čtyř základních skupin.

Cenové formace

V grafech hledáme formace/vzorce/patterny, které vyjadřují možnost pohybu ceny určitým směrem. Jsou to například dvojité vrcholy a dna, duchové, vlajky, trojúhelníky a podobné. Jedná se čistě o tvary vytvořené cenou, ať už ji zobrazujeme pomocí svíček, barů či čar.

Čáry

Druhou skupinu tvoří práce s čárami. Ty můžeme využívat pro kreslení trendových čar, které představují významné cenové úrovně. Nebo můžeme jejich pomocí zakreslovat horizontální a vertikální supporty a resistance, tedy důležité cenové hladiny.

Slavné čáry

Většina obchodních platforem obsahuje nástroje pro kreslení čar podle vzorců, které vycházejí od slavných matematiků, fyziků a podobných. Jsou to například Fibonacciho korekce nebo Gannovy vějíře. Ve většině případů se opět jedná o předpovídání důležitých cenových úrovní, na kterých by mohla cena významně reagovat.

Ukazatele

Ukazatele neboli indikátory obsahuje taktéž každá obchodní platforma, navíc je možné další nahrát či naprogramovat. Jedná se o pomocné křivky, které nám automaticky zakreslí do nebo k cenovému grafu program. Může se jednat i o křivky z výše uvedených skupin, ale většinou jsou to samostatně vypočítané hodnoty na základě údajů o ceně, čase a obchodovaných objemech.

Velmi populární jsou klouzavé průměry, které do grafu zakreslí křivku odpovídající průměru cenu ve zvolené časové periodě. Indikátor může také vyznačovat cenové vrcholy a dna, důležité úrovně nebo trendy. Oblíbené jsou také tak zvané oscilátory, které pomocí křivky znázorňují chování ceny vůči určité vypočítané hodnotě.

Shrnutí

Technická analýza nabízí nepřeberné množství nástrojů pro budování obchodních strategií pro Forex a binární opce. Na jejich základě se dokonce dají stavět automatizované systémy. V dalších článcích se budu postupně věnovat jednotlivým zajímavým nástrojům technické analýzy.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *